Lotta Horn
Shoppingvagn

Lotta Horn började att arbeta med textil efter en grundläggande utbildning på Tillskärarakademin. Intresset för andra material och produkter ledde vidare till fem års studier på Konstfacks linje för Industridesign. Efter avslutad examen och ett års praktik hos Eliot Noyes Industrial Inc i USA startade hon det egna företaget Industridesign Lotta Horn AB.

Ända från början har Lotta Horn inriktat sig på projekt som har syftat till att förenkla vardagliga bestyr och samtidigt förhöja det estetiska värdet på ting som används i hushåll eller offentlig miljö. För Kronborsten AB har Lotta Horn utformat bl a diskborstar och brödpenslar. På uppdrag från uppfinnare har hon också utvecklat borstar och hjälpmedel för sjukvården, t ex en fotborste för reumatiker och en förlossningspall.

1991 erhöll Lotta Horn utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" för en brödpensel designad för Kronborsten AB. I den senaste urvalsomgången (98/99) Utmärkt Svensk Form 16, har Lotta Horn varit juryns ordförande. Förutom detta engagemang är Lotta Horn styrelsemedlem i FormMuseets Vänner och medlem i branschföreningen SID - Svenska Industridesigners.

SVID (Svensk Industridesign) är näringslivsdepartementets organ med uppdrag att upplysa om och uppmuntra tillämpningen av god design i svenska industriföretag. Lotta Horn deltog 1996 i en utbildning och projekt anordnat av SVID med avsikten göra designgenomgång hos små och medlestora företag för att förbättra idéer, design och marknadsföring.

I ett pilotprojekt initierat av Nutek, IVA och Föreningen Svensk Form deltog Industridesign Lotta Horn tillsammans med 14 andra företag 1997 i Sveriges första EkoDesignutbildning. Projektet syftade till att genom miljöanpassad produktutveckling med hjälp av designinsatser skapa goda pedagogiska exempel bland mindre företag och bidra till en förbättrad miljö för en hållbar framtid.

Sedan 1990 designar Lotta Horn Rejmyre Mässingsbruks produktion. Tillverkningen sker på hantverksmässigt vis med gjutning av massiv mässing i olika formar. Kollektionen består av klassiska föremål av hög kvalitet - ljusstakar, brevställ, bokstöd, fotoramar i flera olika utföranden och storlekar.
Ljusstake från Rejmyre