FMV:s logo
SID:s logo
USF:s logo

Om Form

Som enda kvinnliga avgångselev i sin årskull på Industridesignlinjen och fortfarande ganska underrepresenterad som kvinna i en mansdominerad yrkeskår har Lotta Horn varit aktiv i olika sammanhang för att fler kvinnor ska söka sig till utbildning och karriär inom området Industridesign. Idag börjar det bli vanligare men det finns få förebilder för de yngre generationerna att dra lärdom av.

Lotta Horn har också arbetat mycket med kvinnliga uppfinnare som kommit till henne med idéer som hon i sin tur arbetat vidare med till en färdig produkt. Många projekt lämnar dock aldrig idé- eller prototypstadiet eftersom inte alla har ambitionen eller kunskapen att driva idén vidare med marknadsföring och företagsaspekterna av att sätta idén i produktion. Andra idéer har blivit verklighet för att de har fyllt ett behov eller funktion, tex en förlossningspall eller en borste för reumatiker.

För att främja utvecklingen av industridesign och sprida information om formens betydelse i olika vardagliga sammanhang har Lotta Horn engagerat sig i de svenska föreningar som verkar för dessa mål. Under 80-talet satt hon med i branschföreningens SID styrelse, numera sitter hon i styrelsen för FormMuseets Vänner som genom Forum för Form agerat för ett eget designmuseum i Stockholm. Nu har regeringen fattat ett beslut om att detta ska bli av men lokalisering och tidsplan är ännu oklara.

Vidare var Lotta Horn ordförande i juryn för Utmärkt Svensk Form 16 som varje år utser produkter som uppfyller villkoren för "utmärkt svensk form" inom olika kategorier. Flera aspekter vägs in så som användbarhet, formgivning, personligt uttryck, miljöaspekter och humor. I takt med att intresset för design har ökat de senaste åren har fler fått upp ögonen för den roll som väl genomarbetade, enkla och rena produkter av hög kvalitet spelar för envar.

Blå ruta